Personlig tur

Priset för den Personliga turen med 1- 4 personer i en sedan- eller kombibil är 620 SEK/timme mellan kl 9-15 alla helgfria vardagar.
Övrig tid är priset 680 SEK/timme